Tsy misy na inona na inona hita

Tsy hita ilay pejy nangatahinao.

Toa tsy mahita izay tadiavinao izahay. Mety hanampy anao ny fikarohana.